แชมป์โลกเยาวชนชาวไทย ฟ้าเพชรน้อย ส.จิตรพัฒนา ( 4 )

ป้องกันแชมป์ครั้งที่ 5, 30 กันยายน 2548 ชนะน็อค ยก 3 ริชาร์ด การ์เซีย (ฟิลิปปินส์) กรุงเทพมหานคร

ป้องกันแชมป์ครั้งที่ 6, 9 พฤศจิกายน 2548 ชนะน็อค ยก 4 ลี เซียวหลง (  จีน) ที่ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ป้องกันแชมป์ครั้งที่ 7, 16 กุมภาพันธ์ 2549 ชนะน็อค ยก 6 เช็ง ดอง (จีน) ที่ จังหวัดชัยนาท

ป้องกันแชมป์ครั้งที่ 8, 31 มีนาคม 2549 ชนะคะแนน เอ็ดมุนด์ วีลาโย (ฟิลิปปินส์) ที่ ตลาดโชคชัย 4 กรุงเทพมหานคร

เสียแชมป์ 26 พฤษภาคม 2549 แพ้น็อค ยก 5ลิโต ซิสนอริโต (ฟิลิปปินส์) ที่ ตลาดปฐวิกรณ์ กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *